مقاله رتبه بندی و تحلیل گردشگری روستایی مبتنی بر اکوتوریسم رودخانه ای دهستانهای شهرستان آمل با بهره گیری از GIS و تلفیق AHP، شبکه داده ها و آنالیز حساسیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی و تحلیل گردشگری روستایی مبتنی بر اکوتوریسم رودخانه ای دهستانهای شهرستان آمل با بهره گیری از GIS و تلفیق AHP، شبکه داده ها و آنالیز حساسیت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوتوریسم رودخانه
مقاله شبکه داده ها
مقاله آنالیز حساسیت
مقاله AHP
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان مهیار
جناب آقای / سرکار خانم: برفی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردشگری روستایی زمینه های مختلفی از انواع گردشگری چون اکوتوریسم رودخانه را پو.شش می دهد. اکوتوریسم رودخانه ای در بسیاری از نقاط دنیا انجام شده و در ایران نیز کم و بیش شناخته شده است. اما مساله این است که رتبه بندی از دهستانهای شهرستان آمل به لحاظ استفاده از جذابیت طبیعی رودخانه ای در گردشگری روستایی انجام نگردیده است.لذا این پژوهش با بهره گیری از ابزارهای ArcGIS9.3، Expert choice و روشهای AHP، شبکه داده ها و آنالیز حساسیت و استفاده از ۷ معیار با روشی تحلیلی-کاربردی به پژوهش پرداخت.بر اساس یافته های تحقیق دهستانهای شهرستان آمل دارای قابلیت انجام اکوتوریسم رودخانه و استفاده از این جذابیت در گردشگری روستایی می باشند.همچنین رتبه بندی از دهستانهای شهرستان آمل ارائه گردید که در ادامه توسط آنالیزهای حساسیت تحلیل گردید. در انتها نیز بر اساس یافته های تحقیق، راهکارهایی نیز ارائه شد.