مقاله رتبه بندی مخاطرات همبسته زنجیره های تامین به کمک روش تصمیم گیری گروهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی مخاطرات همبسته زنجیره های تامین به کمک روش تصمیم گیری گروهی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخاطرات بحرانی
مقاله تجزیه و تحلیل علت و معلولی
مقاله تصمیم گیری گروهی
مقاله دیمتل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروش رامین
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی صدیق
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پوراسفدن قنبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دنیای امروز ایجاد شبکه های تجاری در قالب زنجیره تامین کارا مزیت های رقابتی مناسبی را برای شرکت ها ایجاد می کند و عملکرد بهینه آنها نیاز به شناسایی و مدیریت موثر مخاطرات بحرانی دارد. مخاطرات زنجیره تامین لزوما مستقل از یکدیگر نبوده و در یک شبکه ارتباطی طبیعتی پویا داشته و از یکدیگر تاثیر می گیرند. لذا مخاطراتی که دارای بیشترین اثر گذاری و اثر پذیری از سایر عناصر سیستم هستند می بایست در طبقه بندی های علت و معلولی قرار گیرند تا پایداری زنجیره های تامین افزایش یابد. در این موارد بهره گیری از بسیاری از روش های مرسوم لزوما دارای اعتبار لازم نمی باشند. این مساله زمانی آشکارتر می شود که مخاطرات در جریان بالا دستی و پایین دستی زنجیره تامین همزمان مورد بررسی قرار گیرند. در مقاله حاضر رویکردی برای چگونگی شناسایی مخاطرات بحرانی در زنجیره های تامین با توجه به وجود ارتباطات علت و معلولی مخاطرات به کمک روش تصمیم گیری گروهی دیمتل ارائه کرده است. مزیت روش پیشنهادی لحاظ کردن ساختار پیچیده ارتباطات بین مخاطرات در زمانی است که فقدان اطلاعات سبب می شود نقطه نظرات خبرگان فن اهمیت یابد. به منظور نشان دادن قابلیت پیاده سازی روش، نتایج اجرای یک مطالعه موردی در زنجیره تامین محصولات نیسان شرکت پارس خودرو ارائه شده است.