مقاله رتبه بندی محلات شهر سردشت از نظر حرکت به سوی خلاقیت با تاکید بر تحقق شهر خلاق با استفاده از تاپسیس و ANP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۱۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی محلات شهر سردشت از نظر حرکت به سوی خلاقیت با تاکید بر تحقق شهر خلاق با استفاده از تاپسیس و ANP
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر خلاق
مقاله نوآوری
مقاله سرمایه انسانی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله تحلیل شبکه
مقاله مدل تاپسیس
مقاله محلات شهر سردشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میرنجف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حرکت به سمت ایجاد و تحقق شهر خلاق به دلایل جایگاه شهر به عنوان محل شکل گیری بسترهای جامعه دانایی، اهمیت و محور بودن شهرها در توسعه اقتصادی بسیار ضروری و مهم است. این مقاله با هدف بررسی مولفه های شهر خلاق در محلات شهر سردشت، در راستای حرکت به سوی ایجاد محلات خلاق تلاش می کند. با توجه به مولفه های مورد بررسی، نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری ۱۵ محله شهر سردشت و شاخص های تحقیق شامل ۲۰ شاخص شهر خلاق می باشد. بررسی وضعیت خدمات فرهنگی و چگونگی توزیع و سطح بندی آن ها نشان می دهد که محلات آزادگان و ترمینال به سبب وجود مراکز علمی، بیشترین میزان استفاده از خدمات فرهنگی را به خود اختصاص داده اند و همچنین بالاترین میزان نوآوری و اختراعات و ابداعات در محلات آزادگان و ترمینال با ۶۴ درصد بوده است. در مدل ANP نیز معیار نوآوری بیشترین تاثیر را در حرکت یک محله به سمت محله خلاق در شهر سردشت داشته است. در این میان شاخص های تعداد مراکز علم و فناوری، تعداد اختراعات به ترتیب با میزان ۰٫۰۳۳ و ۰٫۰۳۱ بیشترین نقش را در تحقق شهر خلاق سردشت دارند. همچنین بر اساس مدل TOPSIS، محلات استادیوم و آزادگان در شاخص های مورد مطالعه در بالاترین سطح از نظر میزان خلاقیت قرار دارند. محاسبات ضریب همبستگی چندگانه نیز روشن کرد که ۴۱٫۸ درصد از تغییرات تحقق محلات خلاق شهر سردشت ناشی از بهبود و افزایش به کارگیری مولفه های شهر خلاق است به گونه ای که به ازای یک واحد تغییر در اثر انحراف معیار، معیارهای تحقق شهر خلاق ۰٫۶۵۲ واحد تغییر در تحقق محلات خلاق شهر سردشت ایجاد می گردد. در نتیجه برای قرار گرفتن هر یک از محلات در مسیر تحقق شهر خلاق، استراتژی هایی چون تشکیل انجمن نخبگان و اتاق های فکر نخبگان مدیریت شهر، توزیع عادلانه خدمات و امکانات علمی و فناوری، اختصاص مکان هایی به طبقه خلاق جامعه و قرار دادن امکانات دسترسی به اینترنت برای طبقه خلاق و سایر شهروندان و … بسیار تاثیرگذار می باشند.