مقاله رتبه بندی لاین های سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor L) به تنش شوری بر اساس رشد اولیه گیاهچه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۴۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی لاین های سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor L) به تنش شوری بر اساس رشد اولیه گیاهچه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوری
مقاله سورگوم علوفه ای
مقاله رشد گیاهچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحم پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی آسیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور شناسایی لاین های متحمل سورگوم علوفه ای در شرایط تنش شوری به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر اجرا گردید. فاکتور اول شامل ۱۵ لاین امیدبخش سورگوم علوفه ای و فاکتور دوم تنش شوری با NaCl در ۵ سطح (صفر، ۳-، ۶-، ۹- و ۱۲- بار) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که همه صفات اندازه گیری شده برای فاکتور لاین، تنش و برهمکنش لاین در تنش معنی دار شدند. صفات درصد جوانه زنی (۲۷٫۲۳)، سرعت جوانه زنی (۳۰٫۱۸)، طول ریشه چه (۷۷٫۷۴)، طول ساقه چه (۷۳٫۲۴)، شاخص بنیه بذر (۸۲٫۷۳) و وزن تر گیاهچه (۵۹٫۳۸) با کاهش در پتانسیل اسمزی (۱۲- بار) کاهش نشان دادند. صفت متوسط زمان جوانه زنی (۸۳/۶۸ درصد) با کاهش در پتانسیل اسمزی (۱۲- بار) افزایش نشان داد. لاین KFS10 بیش ترین درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، شاخص بنیه بذر و وزن خشک گیاهچه را به خود اختصاص داد. با توجه به رتبه بندی لاین ها بر اساس صفات مورد مطالعه، لاینKFS10  به عنوان لاین متحمل به شوری بهترین امتیاز را نشان داد و لاین KFS1 در پایین ترین رتبه از نظر تحمل به شوری قرار گرفت.