مقاله رتبه بندی عیوب پارچه های تاری پودی در صنعت نساجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی عیوب پارچه های تاری پودی در صنعت نساجی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارخانجات نساجی
مقاله عیوب پارچه
مقاله رتبه بندی
مقاله میانگین و انحراف از معیار
مقاله اولویت بندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی سعیدی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: امین غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از نگارش این مقاله ارائه روشی برای رتبه بندی انواع عیوب پارچه در صنعت نساجی با استفاده از عملگر OWA می باشد. در روش ارایه شده ابتدا یک تجزیه و تحلیل آماری را برای پیدا کردن فاکتورهایی که بیشترین اهمیت را در عیوب مشاهده شده دارند صورت می گیرد. در ادامه با ارائه قوانینی از محاسبات مختلف آماری شامل میانگین و انحراف استاندارد برای طولی از عیب که در طاقه پارچه رخ داده است، برای هریک از عیوب پیگیری می شود. سپس با استفاده از عملگر OWA بدترین عیوب پارچه از نظر تاثیرگذاری رتبه بندی تشخیص داده می شوند. این مقاله یک روش جدید برای شناسایی و رتبه بندی عیوب تاثیرگذار معرفی می کند.
این روش کاربرد جدیدی از وزن عملگر OWA می باشد که در صنعت نساجی مورد استفاده قرار گرفته است. این روش راه را برای اولویت بندی عیوب مشاهده شده به منظور اولویت بندی ویژگی های فنی و مهندسی (ECS) فراهم می کند که یک موضوع مهم برای تصمیم گیری در استقرار تابع کیفیت می باشد. رتبه بندی بدترین عیوب بافت مشاهده شده در صنعت نساجی و اولویت بندی بین عیوب مختلف تازگی کار ارایه شده در این مقاله است.