مقاله رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تدارکات الکترونیکی در سازمان به روش آماری و تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی بررسی موردی شرکت راه آهن ج.ا.ا. که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رشد فناوری از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تدارکات الکترونیکی در سازمان به روش آماری و تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی بررسی موردی شرکت راه آهن ج.ا.ا.
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تدارکات الکترونیک
مقاله تجارت الکترونیک
مقاله فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
مقاله چارچوب TOE
مقاله شرکت راه آهن ج.ا.ا.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورکیانی فرانه
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت داوود
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری مقدم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمی اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: داداشی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تهیه این مقاله، رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت عوامل موثر بر پیاده سازی تدارکات الکترونیک در سازمان ها (بررسی موردی راه آهن ج.ا.ا) به دو روش تجزیه و تحلیل متفاوت می باشد. برای رتبه بندی از روش آماری آزمون فریدمن و آزمون کروسکال- والیس (آزمون H) و همچنین از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. دو نوع پرسشنامه لیکرت و AHP در این تحقیق طراحی گردیده است، پرسشنامه لیکرت توسط۹۷ نفر از کارشناسان، مدیران و مدیران ارشد شرکت راه آهن که حدود ۷۰% آنها دارای مدرک تحصیلی لیسانس و حدود ۱۹% دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس هستند، تکمیل شده است. نتایج روش آماری حاکی از این است که عامل «سازمان» با درجه ۴٫۰۵۸۵، «فناوری» با درجه ۳٫۷۸۰۷ و «محیط» با درجه ۳٫۶۹۶۸، سه اولویت اول در بین عوامل موثر در پذیرش تدارکات الکترونیکی در شرکت راه آهن ج.ا.ا می باشند. پرسشنامه AHP توسط ۲۴ نفر از مدیران و مدیران ارشد شرکت راه آهن تکمیل گردیده است که در تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نیز «سازمان»، «فناوری» و «محیط» به ترتیب با ۰٫۳۸۹، ۰٫۳۷۸ و ۰٫۲۳۳ رتبه های اول تا سوم از بین عوامل موثر در پذیرش تدارکات الکترونیکی در شرکت راه آهن ج.ا.ا را دارند. بنابراین نتایج هر دو روش به کار رفته در این تحقیق یکسان و حاکی از این است که موثرترین فاکتور در پذیرش تدارکات الکترونیکی در شرکت راه آهن ج.ا.ا عامل سازمان است و فناوری و محیط در اولویت دوم و سوم قرار دارند.