مقاله رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری سهام در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۶ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری سهام در ایران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صندوق سرمایه گذاری مشترک
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله تئوری سیستم های خاکستری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی صدقیانی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: جباری رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. در این راستا ابتدا معیارهای موثر جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با مرور ادبیات تحقیق استخراج می شود. سپس اهمیت هر یک از معیارها (شارپ، ترینر، جنسن و سورتینو) با استفاده از روش آنتروپی شانون مورد سنجش قرار می گیرد. در این تحقیق جهت رتبه بندی نمونه مورد بررسی که شامل هشت صندوق سرمایه گذاری مشترک است و با توجه به اندازه کوچک نمونه و نقص اطلاعات از مفهوم تئوری سیستم های خاکستری و درجه رابطه خاکستری استفاده می شود. برای این منظور از داده های واقعی، در بازه زمانی سال های ۱۳۸۹-۱۳۸۷ استفاده می گردد. پس از رتبه بندی، صندوق های بانک ملی، پویا و سهم آشنا بالاترین عملکرد را در دوره مورد مطالعه کسب کرده اند.