مقاله رتبه بندی شیوه های تامین مالی خارجی برای سرمایه گذاری در صنایع نساجی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۴۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی شیوه های تامین مالی خارجی برای سرمایه گذاری در صنایع نساجی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش های تامین مالی خارجی
مقاله روش استقراضی
مقاله روش غیر استقراضی
مقاله روش سلسله مراتبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی بیگدلی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسیاری از پروژه ها به دلیل مسائلی مانند حجم بالای سرمایه مورد نیاز حساسیت بالای پروژه از نظر مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، عدم تمایل حضور خارجیان و سرمایه گذاری آنها مساله تامین مالی مورد توجه مسوولان حکومتی قرار می گیرد. در تعدادی از پروژه ها با حمایت ها و اعتبارات دولتی می توان وجوه مورد نیاز را تامین کرد، اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین وجوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست لذا برای توسعه زیر ساخت ها نیاز اساسی برای حضور سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تسهیلات بانک ها و موسسات خارجی وجود دارد (محمودی عالمی و اسمعیلی عالمی، ۱۳۸۹).
این پژوهش بر اساس نوع هدف کاربردی، از نظر ویژگی های موضوعی، توصیفی و از نظر روش انجام کار نیز تحقیقی پیمایشی- میدانی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و متخصصان شاغل در شرکت های صنایع نساجی بوده، که با توجه به اینکه حجم جامعه مورد مطالعه، محدود و کم است لذا حجم نمونه با حجم جامعه یکسان در نظر گرفته شده است (N=n). و با توجه به نرمال بودن متغیرهای پژوهش از T Test جهت آزمون فرضیات استفاده شده است که جهت آزمون فرضیات از نرم افزار Spss18 و نرم افزار Excel استفاده می شود. همچنین جهت رتبه بندی شیوه ای تامین مالی خارجی با استفاده از روش سلسله مراتبی در نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که روش های تامین مالی استقراضی ریسک بیشتری نسبت به روش های غیر استقراضی دارند، همچنین هزینه سرمایه روش های تامین مالی استقراضی کمتر از روشهای تامین مالی غیر استقراضی بوده و از لحاظ ریسک و هزینه سرمایه روش های تامین مالی استقراضی از اولویت بالاتری نسبت به روش های غیر استقراضی برخوردار می باشند.