مقاله رتبه بندی توسعه صنعتی شهرستان های استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی توسعه صنعتی شهرستان های استان کردستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رتبه بندی صنعتی
مقاله توسعه صنعتی
مقاله شاخص های صنعتی
مقاله کردستان
مقاله TOPSIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرور رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: خلیجی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: توسعه متوازن منطقه ای مبنایی برای توسعه پایدار در سطوح و ابعاد مختلف محسوب می شود، نظام تخصیص منابع به ویژه ظرفیت های صنعتی، نقش مهمی در توسعه منطقه ای ایفا می نماید و یکی از اهداف اصلی توسعه متوازن و ساماندهی به نظام استقرار جمعیت، آمایش صنعتی فضا از سطح ملی گرفته تا سطح ناحیه ای می باشد که در تمامی برنامه های توسعه پنج ساله مورد تاکید قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سطوح توسعه منطقه ای در سطح استان کردستان که مشتمل بر ۹ شهرستان است و چگونگی توزیع امکانات صنعتی، در ناحیه مذکور می باشد.
روش پژوهش: بدین منظور پس از بررسی، انتخاب شاخص های مناسب، روش های آماری و تکنیک تصمیم گیری چند شاخص های و با استفاده از مدل TOPSIS، به رتبه بندی توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای شهرستان های مذکور در سال ۱۳۹۰ پرداخته شده است.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهند که در رتبه بندی صنعتی شهرستان های سنندج و بیجار به ترتیب در رتبه اول و دوم، شهرستان های سقز و کامیاران در رتبه آخر قرار دارند.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از رتبه بندی شهرستان های مذکور نشان می دهد که اختلاف فاحشی در سطح توسعه صنعتی این شهرستان ها وجود دارد به طوری که از مجموع ۸ شهرستان در ناحیه سنندج، اکثریت شهرستان ها در سطح پایینی از توسعه صنعتی قرار می گیرند.
بعلاوه شهرستان های سنندج و بیجار به ترتیب صنعتی ترین شهرستان و بقیه شهرستان های مذکور از سطح پایین تری از توسعه یافتگی نسبت به آن قرار دارند.