مقاله رتبه بندی بانک های خصوصی ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی بانک های خصوصی ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانک های خصوصی
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله تصمیم گیری چندشاخصه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی عالیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نقش مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می کنند. در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور و همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک ها و افزایش رقابت در زمینه بانکداری، ارزیابی عملکرد آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش، بانک های خصوصی فعال در سال های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی شده اند. ارزیابی، با بررسی ابعاد مالی و غیرمالی و با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه انجام شده است. نتایج نشان می دهد بانک های پارسیان، پاسارگاد و اقتصاد نوین طی این ۳ سال عملکرد بهتری نسبت به سایر رقبای خود داشته اند.