مقاله رتبه بندی استانها جهت سرمایه گذاری در زیر بخش زراعت ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: رتبه بندی استانها جهت سرمایه گذاری در زیر بخش زراعت ایران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه گذاری
مقاله رتبه بندی استانها
مقاله تاکسونومی عددی
مقاله زیر بخش زراعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصابیان شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: نوپرست فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که سرمایه گذاری یکی از اجزای تشکیل دهنده تولید ملی کشورها می باشد لذا مکان یابی سرمایه گذاری، باید از روش شناسی خاصی پیروی کند تا میزان برگشت سرمایه و سود به نقطه بیشینه میل کند. دراین مقاله استان های ایران با توجه به شاخص های تعریف شده از حیث دارا بودن اولویت سرمایه گذاری در فعالیت زراعت رتبه بندی و زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور برای تدوین برنامه ریزی های ملی و منطقه ای و اجرای پروژه های سرمایه ای فراهم شده است. برای این کار از تکنیک تحلیل عاملی و آنالیز تاکسونومی عددی و داده های مقطعی حاصل از نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۸۲ و نفوس و مسکن ۱۳۸۵ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که استان فارس در زیر بخش زراعت بیشترین و استان کهکیلویه و بویر احمد کمترین قابلیت را در تشکیل سرمایه دارد. گزارش های خرید گندم توسط وزارت بازرگانی از گندم کاران استان های مختلف در چند سال اخیر نیز این نتیجه را تایید می کند.