سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عماد الدین نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی ،شناسایی و مبارزه با علفهای هرز،دانشگاه
سیده سارا موسوی مطلب – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانش

چکیده:

بنابر آنچه اعلام می شود سالانه حدود ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی تولید شده)حداقل معادل غذای ۱۵ میلیون نفر(، در مراحل کاشت، داشت و برداشت و پس از برداشت به صورت ضایعات از بین می رود. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شود.کاهش ضایعات نیاز به مدیریت در بخشهای خصوصی و دولتی دارد، که در آن بایستی به تشکلهای دولتی و خصوصی ، اهمیت محصول، سیاستهای حمایتی دولتی ، تشکلها و اتحادیههای کشاورزی در قبل و پس از برداشت توجه کافی و لازم شود . حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهرهوری محصول و نیز اصلاح نظام خرید تضمین محصولات و بهبود بسته بندی محصولات کشاورزی از جمله راههای کاهش ضایعات مواد غذایی و محصولات کشاورزی به شمار می رود . همچنیین در این میان آموزش و ترویج می تواند به عنوان بازویی توانمند در توسعه، اصلاح کارآیی و اجرای فعالیت های مناسب کاهش ضایعات باشد.