سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالحسین بغلانی – استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی شیراز
محسن ستاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

افزایش ارتفاع سدها، نیازمند بازنگری اساسی در زمینه زمین شناسی ساختگاه، مخزن و حوضه آبریز آنها می باشد. کنترل سیلاب، جبران کاهش حجم مخزن در اثر رسوبات، تامین آب شرب با افزایش جمعیت از مهمترین عوامل افزایش ارتفاع سد هستند. افزایش ارتفاع سدها با روشهایمختلفی امکان پذیر است. فن پس تنیدگی یکی از روش های نوین و کارآمد در ترمیم، تقویت و افزایش ارتفاع سدهای موجود می باشد. در این مقاله سدBluestoneواقع در امریکا، به عنوان سد نمونه، در نرم افزارCADAM با ارتفاع واقعی و با ارتفاع افزایش یافته، مورد آنالیز شبه دینامیکی قرار گرفته است. نتایج، استفاده از تکنیک پس تنیدگی را در پایداری سد بعد از افزایش ارتفاع سد بسیار موثر نشان می دهد