سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید مذبوحی – استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبائی
نصیبه اسدی مبارکه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

خلاقیت یکی ازعالی ترین و پیچیده ترین فعالیتهای ذهن آدمی است که تعلیم و تربیت باید بدان توجه کند .خلاقیت نه فقط به هوشو تفکر بلکه به سازمان شخصیت فرد نیز مربوط می شود.تربیت آزادانه کودک در وضعیتی که والدین دارای علایق قوی گوناگونیباشند باعث بروزصفت خلاقیت در کودکان میشود. از این رو مساله تربیت کودکان و پرورش استعدادهای فطری آنان از مسایل بسیارمهمی است که باید مورد توجه مربیان و والدین قرار گیرد ومعلمان بایستی امکانات تجلی اندیشه خلاق را در مدارس فراهم آوردند ودانش آموزان به تدریج مفاهیم اساسی علوم مختلف را بیاموزند تا با مسایل زندگی، خلاقانه برخورد کنندو جهان اطراف خویش را درجهت مطلوب تغییر دهند. یکی از مسائل که از دیرباز ذهن اندیشمندان، روان شناسان و دانشمندان علوم انسانی را به خود مشغولکرده است، چگونگی رشد و پرورش خلاقیت و ابتکار عمل در دانش آموزان و نوجوانان است. اصولا یکی از شاخصه های رشد و ارتقایعلمی در هر کشوری شکوفایی و تجلی خلاقیت و ابتکار عمل به عنوان زیرساخت آن جامعه می باشد.جوامعی که بتواند خلاقیت نسلجوان را احیا و شکوفا سازد، از این میزان قابل توجه توسعه، رشد و شکوفایی علمی برخوردار خواهد شد و بالعکس به هر میزان کهخلاقیت، پرورش و تعالی نیابد، رکود علمی، صنعتی و فرهنگی را باید برای آن جامعه انتظار داشت. در این مقاله ، روش های کاربردیپرورش خلاقیت در دانش آموزان تبیین شده است و برای این که به نتایج کاربردی و عملی قابل قبولی دست یابیم روشهای خلاقیتمختلفی را بررسی نموده و خلاقیت را در ابعاد مختلف از جمله مفهوم خلاقیت و روند تفکر خلاق ، ویژگیهای افراد خلاق ، عوامل موثردرخلاقیت ، نقش معلم در پرورش خلاقیت راه های ایجاد و پرورش خلاقیت در دانش آموزان، بررسی می نماییم.