یکی از راه های موفقیت در انجام تحقیقی، پیروی از اصولی است که به ترتیب در این کتاب آورده شده است. آنها عبارتند از:

انتخاب موضوع

جمع آوری داده ها

نگارش پیش نویس مطالب

اصلاح پیش نویس و نگارش تحقیق

نگارش فهرست منابع در آخر تحقیق

شما میتوانید با استفاده از پردازشگران واژه، هر یک از این مراحل را به آسانی پشت سر بگذارید. این کتاب فناوری کامپیوتری مناسب با این فعالیت ها را به شما معرفی میکند: فصل ۱ به شما کمک می کند موضوعی مناسب برای تحقیق را پیدا کنید. این موضوع می تواند در قالب مسأله و یا یک سؤال تحقیقی مطرح شود. علاوه بر این روش جستجوی منابع کتابخانه ای را به شما نشان میدهد. این فصل به شما کمک می کند تجربیات خود را بررسی کرده، سابقه ی فرهنگی خود را مجدداً مطالعه نمایید و موضوعات مربوط به رشته های تحصیلی مورد علاقه خود را ارزیابی کنید.

فصل ۲، ۳، ۴ و ۵ کتابخانه را به عنوان محلی برای مطالعه دقیق مطالب، انجام امورتحقیقاتی و فیش نویسی معرفی می کنند.

موضوع کپی برداری غیرقانونی از آثار تحقیقی، برای بسیاری از دانشجویانی که اهمیتی به اعتبار نوشته های تحقیقی نمیدهند و همچنین برای افرادی که جایگاه صحیح منابع را نمیدانند مشکل ساز شده است. فصل های ۲، ۳، ۴ و ۵ این کتاب به طور کامل به شرح این موضوع پرداخته است.

فصل ۶ و ۷ جزئیات نگارش تحقیق را از مرحله ی عنوان نویسی، نوشتن طرح کلی مطالب تا مرحله ی نوشتن مقدمه، متن اصلی و نتیجه گیری توضیح میدهند. به ویژه فصل ۶ در رابطه با شکل گیری موضوع در مقدمه، بسط آن در متن اصلی و بررسی آن در قیمت نتیجه گیری توضیح میدهد.

فصل ۶ شامل بخشی می شود که نوشته ی شما را به گونه ای با قابلیت های کامپیوتری منطبق میسازد که بتوانید با استفاده از پردازشگران واژه ها تحقیق خود را به پایان برسانید. علاوه براین سه عبارت اصلی: ۱- اصلاح متون ۲- ویرایشی و ۳- غلط – گیری متن را به دانشجویان یادآوری می کند. در فصل ۷ این کتاب بر نوشتن نقل قولها در داخل متن تأکید می شود. زیرا این کار به شما کمک می کند نظرات خود را با نقل قولی – های متن تحقیق مقایسه نموده، تفاوتشان را تشخیص دهید.

فصل ۸، به طرح و روش تحقیق می پردازد. این فصل در مورد طرح و شیوه ی نگارش تحقیق از صفحه ی عنوان تحقیق تا صفحه ی فهرست منابع و از صفحهای که شروع به نوشتن مطالب اساسی می کنید تا صفحه ی خلاصه سازی مطالب، توضیح میدهد..

فصل ۹ به شما کمک می کند تا فهرستی از منابع را برای خود تهیه کنید و منابع مورد نظر خود را شناسایی کرده، در صفحه ی «فهرست منابع» ذکر کنید. فصل ۱۰ در مورد روش APA” توضیح داده و آن را با روش MLA مقایسه می کند. شما میتوانید این روش را برای تحقیق در رشته های مختلف از قبیل روانشناسی، علوم تربیتی، علوم سیاسی و جامعه شناسی به کار ببرید. فصل ۱۱ روش های مستندسازی مطالب توضیح میدهد که با روش های به کار رفته در علوم اجتماعی و زبان شناسی، تفاوت دارند. علاوه براین، این فصل با استفاده از روش «سیستم سالی و نامی»، روش مستندسازی تحقیقات مربوط به علوم بازرگانی، زیست شناسی و فیزیک را توضیح میدهد. در این فصل همچنین در مورد سیستم عددی که در تحقیقات مربوط به علوم کاربردی و پزشکی استفاده می شود، توضیح داده خواهد شد. در مورد سیستم پاورقی” و روش نگارش نکات پایانی که در تحقیقات مربوط به علوم مقدماتی به کار میرود، بحث میشود. در این کتاب کاربرد هر یک از این روشی ها در چندین تحقیق نشان داده شده است.