سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه علیزاده خوزانی – دانشجوی رشته ی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند

چکیده:

فرونشست یکی از پدیده های مخاطره انگیز زمین شناسی می باشد که به دلیل عواملی چون وجود خاک های مسئله دار، قنات ها، ریزش میله و انباری چا ه ها و تراکم رسوبات ریز دانه در اثر پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی، به وجود می آید و در اثر فعالیت های بشری می تواند تشدید شود بنابراین با مطالعات انجام شده مشخص شد که با استفاده از روش هایی مانند کابل، میخ کوبی، تزریق بتن و پی لوله گذاری می توان این مشکل جهانی را کنترل کرد.