سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

داریوش یعقوبی – مشاورمرکز پژوهشهای ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز

چکیده:

این تحقیق با بررسی تجربی مساله قاچاق کالا دردواستان کردستان و هرمزگان تلاش می کند تا راه های متقاعدسازی مرزنشینان را درپرهیز ازقاچاق معرفی نماید جهت دستیابی به این هدف با استفاده از روش زمینه یابی نمونه گیری و انجام پیمایش به گردآوری و تحلیل اطلاعات و داده ها پرداخته است نتایج نشان میدهد که گرچه تفاوت های ساختاری و فرهنگی قابل ملاحظه ای بین دو جامعه وجود دارد و به این لحاظ نیز باید اقدامات متنوع و مختلفی برای متقاعد کردن مردم مرزنشین دو استان صورت گرفت که یافته های تحقیق به آن اشاره می کند اما یافته های مشترکی نیز وجود دارد ازجمله اینکهمهمترین تقاضای هردومنطقه اشتغال زایی است پس ایجاد مشاغل مولد با درآمد کافی و با دوام موثرترین راه برای مجاب کردن مرزنشینان این مناطق برای نپرداختن به قاچاق کالاست