سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر عسکری نژاد – مدرس و رییس باشگاه پژوهشگران جوان واحد نایین
امیرمسعود احمدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
علیرضا وحدتی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین
بهار عشاقی – کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

چکیده:

امروزه عمده علل ناتوانی دانشگاه و دانش امروزی، عدم برقراری ارتباط مناسب دانشگاه با صنعت می باشد. علم و دانش تا زمانی که درحوزه نظری سیر نماید، دورنمایی مبهم و آینده ای غرق در ناکامی دارد؛ ولیکن هنگامی که تلفیق آن با عمل مطرح گردید به صورت کالاو ارائه به بازار خود را مطرح می نماید. دست اندرکاران صنعت می توانند برای دانشگاه ها دسترسی به مهارت های نادر و تجربه عملی رافراهم کند و متولیان دانشگاهی می توانند در انگیزه دادن به محققان صنعت و دسترسی آنها به دانش روز کمک کند. آنچه می توان اذعان داشت اگر در گذشته نیازى به برقرارى رابطه بین این دو نهاد جامعه احساس نمی شده ولى امروز الزام ایجاد چنین ارتباط و تعاملى بین این دو نهاد، بیش از پیش آشکار شده است. در این مقاله سعی برآن است که به روش مروری به راه های ارتباط صنعت و دانشگاه، فواید آن و وظایف دانشگاه ها بپردازد.