سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان عطایی – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
فاطمه آقایی –

چکیده:

شبکه های حسگر بی سیم یکی از زمینه های پژوهشی حوزه علوم کامپیوتر است که کاربردهای متنوع یدرحوزه های نظامی خانگی تجاری و صنعتی دارد یکی از کاربردهای جالب توجه این شبکه ها درکنترل و ارتقا وضعیت بهداشت و درمان کلیه افراد به ویژه سالخوردگان بیماران کودکان م یباشد شبکه بدنی بی سیم یک شبکه حسگر بی سیم خاص منظوره است که با بکارگیری گره های حسگر بی سیم درمحدوده بدن فرد اندازه گیری پارامترهای بیولوژیکی وی را انجام میدهد و مانیتورینگ سلامت اورا از راه دور میسر می سازد دراین مقاله ضمن معرفی شبکه های بدنی بی سیم به دو نوع پوشیدنی و کاشتنی این شبکه ها که تحولی درپزشکی ایجاد خواهند کرد پرداخته شده و برمبنای آنها راه حل هایی برای نظارت برسلامت ارایه شده است همچنین سیرتکامل گره های حسگر درآنها مورد بررسی قرارگرفته است.