سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ناهید بشیری حدادان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قران و حدیث
زهرا بشیری حدادان – دانشجوی کارشناسی ارشد عرفان اسلامی

چکیده:

نقش محیط و جامعه درارتباط با گرایش مردم به دین و دینداری و با اعراض آنان از دین انکارناشدنی است جو فاسد اجتماعی جو روحی را فاسد م یکند و جو فاسد روحی زمینه رشد اندیشه ها و افکارمتعالی را ضعیف و زمینه رشد اندیشه های پست را تقویت می کند به همین جهت دراسلام به اصلاح محیط اجتماعی خیلی توجه شده است توماس اکویناس دراندیشه های سیاسی خود جامعه مذهبی را اینگونه تعریف می کند هدف حاکمان آن رساندن شهروندان به سعادت اخروی براساس قوانین یزدانی است براساس این تعریف جامعه سه رکن داردحاکم شهروندان قانون اگر قانون الهی برهرسه رکن حاکم باشد جامعه ای الهی و دینی است و جامعه غیردینی درمقابل آن قرار دارد حال یک فرد مومن و مذهبی را تصور کنید که درجامعه ای غیردینی زندگی می کند او با دو مانع روبروست حاکم و قوانین حقوقی و مردم حقیقی هکه مورد اول بحثی بسیارگسترده است ونیاز به تامل و بررسی گسترده ای نیز دارد و مدنظر ما بیشتر مورد دوم است