سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پوریا ابراهیم طالشی –
حسام مومنی –

چکیده:

حفاری تونل اغلب مواقع با شرایط پیش بینی نشده ای مواجه می شود که درنهای منجر به افزایش زمان تخمینی و هزینه پروژه می شود این امر به دلیل وجود پارامترهای متعدد ناشناخته درچنین پروژه هایی و نیز طبیعت سنگها م باشد روشهای مختلفی درطول زمان های متمادی برای کنترل این شرایط غیرقابل پیش بینی ایجاد می شود که شامل ماشین آلات جدید می باشد که بصورت خودکار اتوماتیک وظایف مهمی را درحفاری برای کاهش احتمال شرایط ناخواسته انجام می دهند به هر حال چنین روشها و ماشین آلاتی نامعینی ها را کاهش میدهند هرچند که مشکل اصلی هنوز باقی است مقاله حاضر به شرح توانایی روش شبیه سازی مونت کارلو می پردازد که از این روش برای تخمین زمان حفاری یک تونل نمونه دریک منطقه معین براساس نوع گسل و شرایط ابی استفاده می شود.