سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود کاه فروشان – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند
محمدرضا ملک عباسلو – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند
محمدتقی تاروردی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

یکی از سیست مهای کنترل کیفیت که را هاندازی آن در صنایع غذایی مورد تأکید است سیستم HACCP است، که با توجه به ماهیت تضمین بهداشت و امنیت محصول م یتواند در ارتقاء کیفیت بهداشتی محصولات غذایی وبخصوص محصولات صادراتی نقش بالایی داشته باشد. در این مقاله مراحل را هاندازی یک سیست مHACCPدرواحدهای تولید شیر پاستوریزه مطالعه گردید.
بررس یهای نشان داد مراحل انتقال شیر به کارخانه، عملیات پاستوریزاسیون و شست و شو بعد از عملیات(CIP) نقاط بحرانی مهم سیستم هستند، که بایستی مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین در این مقاله خلاص های از برنامه را هاندازی سیستمHACCPبرای یک واحد تولید شیر با توجه به نقاطبحرانی شناسایی شده مطالعه و تدوین گردید.