سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجیدرضا خداوردیان – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

هم اکنون تبادل اطلاعات بخش عمده از اطلاعات کشاورزی و ترویجی بعلت گستره جغرافیایی و پراکنش استقرار و کثرت مروجین کارشناسان و بهره برداران با استفاده ازروشهای سنتی بسیار کند صورت میگیرد و این امر سبب شده اطلاعات ترویجی به روز دراختیار کارگزاران ترویج بهره برداران بخش کشاورزی قرارنگرفته و جهت دستیابی به اطلاعاتی خاص می بایست مراحل دشواری توسط ایشان طی شود برای سرعت بخشیدن به انتقال اطلاعات و رفع مشکل کمبود نیروی متخصص بومی بویژه مروجان مجرب جهت انتقال به بهره برداران و همچنین ارتقا سطح اطلاعاتی ایشان طبعا یکی از روشهای مناسب اطلاع رسانی استفاده از باجه های هوشمند رایانه ای یا همان وب کیوسک می باشد این روش درکشورهای مختلف بویژه ردبخش کشاورزی کشورهیادرحال توسعه و خاوردور مورد استفاده قرار میگیرد.