سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر مهردادی – دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
محسن میرمحمدی –
محمدعلی کرمانیها –
بهجت کریمیان – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

چکیده:

با توجه به صنعتی شدن کشور استفاده از مواد مختلف صنعتی روز به روز افزایش می‌یابد یکی از این مواد که در سالهای اخیر در صنایع از آن به وفور استفاده می شود تری‌اتیل‌آمین است. تری اتیل آمین یک ماده آلی است که در بسیاری از صنایع به عنوان کاتالیست مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق با استفاده از نتایج نمونه‌برداری و آنالیز تری‌اتیل‌آمین از خروجی دودکش واحد ریخته‌گری یکی از صنایع خودروسازی کشور، جهت کنترل آلودگی هوای این واحد از پایلوت صافی‌چکنده‌بیولوژیکی استوانه‌ای به ارتفاع ۱/۲ و قطر ۲۱/۰ متر و بستر سنگ آتشفشانی استفاده شد. برای تسریع در فاز راه‌اندازی لجن برگشتی تصفیه‌خانه فاضلاب انسانی در مخزنی ریخته شده و به مدت ۵۵ روز هوادهی شد. طی این مدت شیر خشک و تری‌اتیل‌آمین به مخزن اضافه می‌شد نتایج نشان می‌دهد حدود روز دهم تجزیه تری‌اتیل‌آمین شروع شده و در روز پایانی به gr/day 62/0 رسیده است. بعد از سازگاری میکرواورگانیزم‌ها، ۱۵ لیتر از این مایع صاف شده و به عنوان مایع برگشتی پایلوت استفاده شد. سپس در دبی مایع m3/m2/hr 466/3 و میزان هوای m3/m2/hr 33/17( sec312 = EBRT) غلظت طی مدت ۶۵ روز از ۴۰ به mg/m3 2000 افزایش یافت. طی این مدت غلظت تری‌اتیل‌آمین خروجی در حد صفر بود. بار حجمی ورودی به سیستم در روز اول g/m3/hr 464/0 و مقدار تجزیه g/m3/hr 40/0 بوده است. مقدار تجزیه در روز پایانی به g/m3/hr23 افزایش یافت. بنابراین صافی‌چکنده‌بیولوژیکی می‌تواند گزینه مناسبی در حذف تری‌اتیل‌آمین از کارخانه مورد نظر باشد.