سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میر بهمن غنی زاده – دانشجوی مهندسی نفت،دانشگاه حکیم سبزواری
سید علی غنی زاده – کارشناس دفتر فنی شرکت مپنا،پارس جنوبی
عباس هاشمی زاده – عضو هیات علمی گروه نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:

گاز دی اکسیدکربن قابلیت انحلال درمحلولهای آبی و هیدروکربنیدارند قابلیت انحلال بالای دی اکسید کربن درنفت مهمترین خاصیتی است که دی اکسید کرنب را برای فرایندهای ازدیاد برداشت نفت EOR مناسب می نماید ازسال ۱۹۵۰ میلادی صنعت نفت ازطریق تزریق دی اکسید کربن به عنوان یک سازوکار افزایش تولید از مخازن نفت بهره برده است اما درسالهای اخیر باتوجه به افزایش قیمت نفت استفاده از دی اکسید افزایش تولید را داشته است ازطرفی این گاز به دلیل ظرفیت ذخیره شدن درمخازن نفتی درطول یک فرایند ازدیاد برداشت به وسیله تزریق کربن دی اکسید CO2EOR کاربرد و گسترش زیادی درجهان داشته است و انتظار می رود درسالهای آتی گسترش استفاده از این گاز باتوجه به موضوع گرمایش جهانی بیشتر شود دراین مقاله به بررسی عواید اقتصادی و محیط زیستی آن خواهیم پرداخت