سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میربهمن غنی زاده – دانشجوی مهندسی نفت
سیدعلی غنی زاده – مهندس ناظر عملیات ساخت شرکت پارس جنوبی
محسن وحیدی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
عباس هاشمی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:

گاز دی اکسید کربن قابلیت انحلال درمحلولهای آبی و هیدروکربنی را دارد قابلیت انحلال بالای دی اکسید کربن درنفت مهمترین خاصیتی است که دی اکسید کربن را برای فرایندهای ازدیاد برداشت نفت EOR مناسب می نماید از سال ۱۹۵۰ میلادی صنعت نفت از طریق تزریق دی اکسید کربن بهعنوان یک سازوکار افزایش تولید ا زمخازن نفت بهره برده است اما درسالهای اخیر با توجه به افزایش قیمت نفت از دی اکسید افزایش روزافزونی درصنعت نفت به عنوان یک سازوکار افزایش تولید را داشته است ازطرفی این گاز به دلیل ظرفیت ذخیره شدن درمخازن نفتی درطول یک فر ایند ازیادبرداشت به وسیله تزریق کربن دی اکسیدCO2EOR) کاربرد و گسترش زیادی درجهان داشته است و انتظار می رود که درسالهای اتی گسترش استفاده از این گاز با توجه به موضوع گرمایش جهانی بیشتر شود دراین مقاله به بررسی عواید اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی آن خواهیم پرداخت