سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا داننده جناقرد – دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه معماری
فرامرز ستّاری اردبیلی –

چکیده:

انسان همواره برای بهتر زیستن به دنبال شرایط آب و هوایی مناسب اقلیمی است، زیرا بین انسان و محیط اطرافش وابستگی پایداری وجود دارد. این پژوهش با استفاده از داده های آب و هوایی۴۵ساله (۱۳۵۵-۱۳۹۰) دما و رطوبت نسبی ایستگاه اردبیل و بهره گیری از مدل آسایش گیونی و اولگی به ارائه راهکارهایی طراحی پایدار پرداخته است. شهر اردبیل به عنوان شهری با اقلیم سرد به عنوان نمونه موردی این پژوهش انتخاب و به دلیل برخورداری از شرایط بحرانی نیاز به کنترل انرژی به علت قرار گرفتن در دامنه سبلان، مشکلات سرمایشی و گرمایشی ناشی از عدم طراحی اقلیمی مناسب زمینه انجام این تحقیق را فراهم آورده است. مصرف انرژی ساختمان ها در فصل سرد افزایش می یابد و نیاز به صرفه جویی انرژی را دارد. لذا این پژوهش جهت رسیدن به راهکار پایداری متناسب با شرایط اقلیمی رهنمودهایی از جمله استفاده از مصالح ساختمانی با ظرفیت حرارتی بالا، تعیین جهت مناسب استقرار ساختمان ها، محافظت ساختمان دربرابر باد، باران و… را مناسب قلمداد می کند. نتایج حاصل در چهارچوب معماری پایدار قرار گرفته و عناصر پایداری در منطقه با توجه به عملکرد و وسعت زمین مورد نظر طراحی ساختمان پیشنهاد گردیده است. نتایج حاصله نشان می دهد آسایش حرارتی در اردبیل طی شب ها کم بوده و تنها در برخی از ماه ها آسایش حرارتی در روز امکان پذیر می باشد. راهکارهای بدست آمده علارغم منطقه ای بودن تحقیق، قابل توسعه و تعمیم بر مناطق دیگر نیز خواهند بود.