سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فروزان فرخیان – استاد یار گروه مدیریت محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی
فاطمه تامرادی – دانشجوی مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

با توجه به وجود ۷۳ میلیون هکتار از اراضی با کیفیت بالا برای کشاورزی، به دلیل محدودیت منابع آب فقط حدود ۸ میلیون هکتار ازاراضی تحت کشت آبی است. مشکل عمده برای کشاورزی در ایران، قابلیتاراضی برای کشاورزان نیست بلکه مشکل عمده کمبود منابع آب با کیفیت مناسب برای توسعه این اراضی می باشد. بخش کشاورزی با ۲۹ درصد، بزرگترین و مهمترین مصرف کننده آب در کشور به شمار می رود و بیش از۸۸ درصد اتلاف منابع آب به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی های پیشرفته آبیاری در این بخش به هدر می رود. در این تحقیق که با روش مروری- تحلیلی صورت گرفته است پس از بررسی منابع موجود،در دو بخش بهراهکارهای ارائه شده اند،دربخش اول روش های مختلفی که در جهان برای حل این مشکل اندیشیده شده است ذکر میشوند، و در بخش دوم به برخی ازاقدامات و سیاست های انجام شده در مدیریت منابع آب کشاورزی در کشور اشاره می شود. راه حل این مشکل افزایش راندمان بهره برداری از منابع آبی با استفاده از راهکارهای زراعی، فنی، مدیریتی وتشکیلاتی است وهمچنین اصلاح سیاست گذاری های مدیریتی در بخش آبی کشور می باشد