سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی جوادی – مدرس دانشگاه پیام نور واحد رزن
امیر قمری مجد – دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه پیام نور واحد رزن

چکیده:

بدون تردید یکی از مؤثرترین راههای ترویج معارف دینی در سطح جامعه، آموزش های مهارتی از طریق نهادهای فرهنگی وتربیتی، به ویژه آموزش و پرورش است.در این نهاد، معلم می تواند با تقویت روحیه ی حق گرایی و قدرت تفکرو تشخیص حقاز باطل در دانش آموزان، الگودهی رفتاری به آنان و انتخاب شیوه ی مناسب دربیان آموزه های دینی و پاسخ مناسب بهپرسش ها و شبهه ها در راستای تربیت نسلی فرهیخته که مزین به ارزش های معنوی باشد، قدم های قابل توجهی بردارد. دراین پژوهش، راهکارهایی جهت آموزش معارف دینی به دانش آموزان و افزایش مشارکت آن ها در مسائل مذهبی به معلمان،ارائه گردیده است.