سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم علامتیان – استادیار گروه عمران، موسسه آموزش عالی خاوران
محمدرضا جعفرزاده – استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

روشهای حجم محدود گودونفی بر اساس سه مرحله بازسازی، تکامل و متوسطگیری بنا شدهاند. در این روشها، دقت نتایج به چگونگی بازسازی متغیرهای وابسته درون سلول محاسباتی بستگی دارد. در این مقاله ضمن بررسی اصول روشهای گودونفی، روش جدیدی برای بازسازی متغیرهای وابسته درون سلول محاسباتی ارائه میشود. در این روش از تابع چند جمله ای درجه سوم استفاده میشود. راهکار پیشنهادی برای حل معادلات یک بعدی و همگن آبهای کم عمق بکار میرود و نتایج آن با دادههای تحلیلی و نتایج روشهای حجم محدود PPML و PPM ،Roe-TVD مقایسه میشود. تجربیات عددی نشان میدهد که روش پیشنهادی بخوبی میتواند پیشانی امواج تیز را شبیه سازی کند و در مقایسه با سه روش دیگر شاخص خطای کمتری را نتیجه میدهد.