سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره رویایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علوم و تحقیقات کرمان

چکیده:

فناوری گرید کامپیوترهای متفاوت و متنوع در شبکه را هماهنگ کرده و بصورت موازی بکار می گیرد تا عملیاتیانجام شود که سرعت بالایی داشتهباشد و زمان کمتری مصرف کند در گرید مشکلی وجود دارد به این نحو که از اتصال dial up کامپیوترها جلوگیری می کند و با قطع ارتباط کامپیوتر با سرور تمامی محاسبات از روی کامپیوتر برداشته شده و بین باقی کامپیوترهای متصل به شبکه توزیع می شود در روشی که پیشنهاد می شود برنامه ای نوشته می شود که کامپیوتر ها با اتصال dial up بتوانند با سرور وصل شده و زمان اعلام نتایج به سرور بصورت خودکار به سرور متصل شده و نتایج را انتقال دهند با این کار علاوه براینکه کار برای پروژه های ملی بسیار راح ت شده و بوسیله کامپیوترهای شخصی می توانند بسرعتهای بسیار فرارت از پروژه های گرید برسند راه برای اشخاص عامی که علاقه دارند دراین پروژه ها شرکت کنند نیز باز می شود و همچنین تعداد کامپیوترهای متصل به پروژه خاص بطور تصاعدی بالا میرود.