سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی صدوقی یزدی – دانشجوی دکتری الکترونیک
مجتبی لطفی زاد – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

الگوریتم های وفقی درمسائل ردیابی استفاده فراوانی دارند یکی از رایج ترین آنها الگوریتم RLS است این الگوریتم بدلیل سرعت همگرایی خوب کاربرد زیادی دارد ولی RLS سنجشهای غیردقیق و نویزی را تحمل نمی کند بعبارت بهتر نویز را شبیه سیگنال ردیابی می کند دراین مقاله تلفیق مناسب روش MAP,RLS منجر به طراحی الگوریتم توسعه یافته RLS شدها ست تخمین گرMAP توانایی تخمین داده صحیح از داده های نویزی را دارد ولی احتیاج به نمونه های بسیاری دارد یکسیستم شامل تخمین گرMAP برای کاهش اثرنویز و تحویل داده مناسب به پیشگوی RLS طراحی شده است به منظور تعیین پارامترهای نویز درالگوریتم MAP از یک روش بازگشتی با استفاده از خطای الگوریتم RLS استفاده شد کارایی این روش دردو زمینه مختلف شامل ردگیری تصاویر پرواز هواپیما و ردیابی سیگنال سینوسی با فرکانس متغیر آغشته به نویز آزمایش شد درهر دو مورد نتایج بدست آمده نشان دهنده کارایی بهتری نسبت به الگوریتم RLS بود