سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصباح صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت و پروژه، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه امیر کبیر تهران
اسماعیل رادگهر – کارشناس ارشد سازه های دریایی، دانشگاه پلی تکنیک تهران (امیر کبیر)

چکیده:

در پروژه های بزرگ برای پیشبرد اجرای صحیح برنامه زمانبندی پروژه و اتخاذ تصمیم مناسب باید از امکانات پشتیبانی، ترابری و مدیریت سیستم ماشین آلات کارآمد استفاده شود. در تجهیز کارگاه هزینه های بخش نقل و انتقال ماشین آلات مربوط جزء هزینه های اساسی است و مدیریت و برنامه ریزی غیر عملیاتی و نامناسب می تواند هزینه های هنگفتی را به پروژه تحمیل کند و همچنین در دیگر بخشهای پروژه تاثیر منفی داشته باشد. با توجه به محدودیت منابع مالی پروژه ها مدیریت مالی پروژه که باعث سود دهی و مقرون به صرفه بودن پروژه از ابتدا تا بهره برداری آن می شود، نیز درگرو اجرای صحیح این بخش از پروژه است. بنابراین در کنار مدیریت پروژه در چارچوب برنامه زمان بندی و کنترل و ارزیابی های مستمر، لزوم مطالعه و مدیریت نگهداری و تعمیرات به موقع تجهیزات فنی و ماشین آلات در جریان پیشرفت پروژه گریز ناپذیر است. برای دستیابی به اهداف پروژ احراز از تأخیرات پنهان و پیدا و همچنین جلوگیری از ایجاد موقعیت ادعا برای بخش های دیگر کارگاهی نیازمند وجود مدیریت فعال و ا یجاد بخش مستقل برای مدیریت نگهداری از تجهیز و ماشین آلات می باشد. مطالعه حاضر در قسمت میرریت ماشین آلات یکی از پیمانکاران پروژه های راه سازی به آن پرداخته شده است. با توجه به بررسی بعمل آمده مشخص گردید که در صورت اجرای مهندسی نگهداری پیشگیرانه PM درصد توقف بعلت نقص علی الخصوص نقصهای جزئی که درصد قابل توجهی از دوره توقف را در ماشین آلات به خود اختصاص داده اند کاهش یافته و با صرف اندکی هز ین راندمان عملیات مفید دستگاه به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد.