مقاله راهکاری برای اولویت بندی واقع بینانه و کاربردی مسایل مختلف: تلفیق IPA-G-FGAHP و ماتریس جذابیت- توانمندی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۸۵ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: راهکاری برای اولویت بندی واقع بینانه و کاربردی مسایل مختلف: تلفیق IPA-G-FGAHP و ماتریس جذابیت- توانمندی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماتریس IPA
مقاله ماتریس جذابیت-توانمندی
مقاله AHP گروهی- فازی
مقاله تحلیل شکاف
مقاله اولویت بندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخروی امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ایده اصلی ارایه این تحقیق آن است که نقص روش های موجود اولویت بندی را برطرف نموده، با ارایه یک دیدگاه جامع و روشی ساده، به یک اولویت بندی واقع بینانه دست پیدا کند. این روش اولویت بندی، برای تعیین اولویت در هر حوزه و مساله ای که تصمیم گیرنده با چند گزینه روبه روست، قابل استفاده است. در روش ارایه شده، ماتریس جذابیت-توانمندی، ماتریس IPA، تحلیل شکاف و AHP گروهی- فازی با یکدیگر تلفیق می شوند و خروجی در قالب ماتریسی تحت عنوان ماتریس «شکاف موزون- توانمندی» ترسیم می گردد که نشان دهنده اولویت ها در چهار بعد ماتریس هستند. این روش کاربردی در پروژه های مختلفی توسط محقق آزمون شده و مورد استفاده قرار گرفته است. هم چنین نرم افزاری نیز جهت انجام محاسبات و سهولت استفاده از این روش طراحی گردیده. در این روش، به سه پارامتر «اهمیت یا وزن»، «وضع موجود» و «توانمندی بهبود وضع موجود» در هر مساله توجه شده است.