سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر بهرامی پناه – کارشناس ارشد معماری، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

چکیده:

مقاله در ابتدا با مروری بر اهمیت استفاده از انر ژی های تجدید پذیر در معماری و شهرسازی در زمان حاضر، با انتخاب انرژی باد به عنوان یکی ازموثرترین و پر کاربردترین این نوع انرژی ها با مروری بر لزوم توجه به تکنولوژی های بادی نظیرتوربین های بادی، به بررسی تاریخچه ای مختصراز اختراع توربین های بادی جهت تولید برق و کاربرد آنها در مناظر مختلف حاشیه شهرها نظیر مزارع بادی در بالای تپه ها و یا کنار سواحل و نیز درون شهرها می پردازد. با توجه به اینکه شهرها همواره به عنوان یکی از مصرف کنندگان اصلی انرژی محسوب می گردند و بعلاوه قرارگیری منبع تولید انرژی در کنار مصرف کننده یک راه بهینه در کاهش تلفات انرژی حاصل از انتقال آن می باشد، بررسی چگونگی ترکیب و یکپارچه سازی توربین های بادی با محیط شهر و معماری ساختمانها ضروری به نظرمی رسد. لذا مقاله با بررسی تاریخچه ای از راهکارهای عملی استفاده از توربین های بادی تولیدکننده برق در ساختمانها و محیط شهری، با بررسی مثالهایی هر راهکار را تشریح خواهد نمود. در ادامه با توجه به اینکه در زمان حاضر استفاده از توربین های بادی در معماری ساختمانها به ندرت صورت می پذیرد، به بررسی فاکتورهای اصلی چالش برانگیز جهت گسترش کاربرد آنها نظیر تاثیرات منفی بصری آنها و لزوم استفاده از سازه های موثر جهت نگهداری این توربین ها می پردازد. مقاله در ادامه با توجه به یافته های خود اسکیس هایی جهت ترکیب و یکپارچه سازی زیبای توربین های بادی با ساختمانها ترسیم می کند و در نهایت راهکار و روشها جهت یک ترکیب مناسب توربین های بادی با سازه و معماری را بیان می نماید. باید توجه داشت که ایده استفاده از توربین هادی بادی در شهرها به عنوان یک ایده کلیدی و موثر جهت برطرف کردن نیازهای انرژی ساختمانها در آینده مورد ملاحظه قرار می گیرد.