سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد پذیرا – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط –معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد
رمضانعلی شورابی – کارشناس خدمات شهری و مدیر برنامه ریزی و نظارت برامور خدمات شهری شهردا

چکیده:

چکیده : انتشار بوهای نامطلوب از محلهای دفع به عنوان یک عامل مزاحم که تاثیرات بسیاری در پذیرش عمومی این تاسیسات فراهم می آورد .کنترل بو یکی از جنبه های مهم است که در هنگام طراحی محلهای دفن پسماند د ر خصوص عدم ایجادگازهای نامطلوب ، می بایست مد نظر قرار گیرد . در یک محل دفن بهداشتی زباله ۱۰۰ نوع ترکیبات آلی غیر متانی منتشر می شوندکه ۳۰ نوع آنها در زمره آلاینده های خطرناک هوا می باشند. ترتیب پذیرش انواع زائدات ، تلفیق مکانی و جداسازی انواع پسماندهای شهری و طراحی مناسب کارخانجات کمپوست در زمینه بهره برداری و تثبیت نسبت C/N کمپوست که در مجاورت محل های دفن پسماند ، از دیگر موارد مهم در زمینه کاهش بو در محلهای دفن پسماند می باشد . در این مقاله به بررسی انواع ترکیبات بو دار تولیدی در محلهای دفن استانداردهای موجود و تجربیات جهانی کاربردی در زمینه کنترل عوامل بو در تاسیسات دفع پسماند ها با اولویت محلهای دفن پرداخته شده است .