سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین زادغفاری – مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
محبوبه مرادی شهربابکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مهندسی فرایند
محمدرضا زحمتکش – کارشناس ارشد شرکت پالایش نفت تبریز
عادل الماسی نهنجی –

چکیده:

دراین تحقیق در راستای کاهش مصرف انرژی پس از شبیه سازی واحد تقطیر پالایشگاه تبریز توسط نرم افزار ASPEN HYSYS 2006.5 به بررسی تاثیر تغییر مکان جریان برگشتی بخارات سبک از بالای استریپر به برج تقطیر اتمسفریک کاهش فشار مخزن تبخیر ناگهانی و همچنین با وارد کردن بخار بالای مخزن تبخیر ناگهانی به سینی همدما برروی برج تقطیر اتمسفریک به عنوان قلب واحد مورد بررسی قرارگرفت. با تغییر در مکان بخارات سبک برگشتی به استریپر در حدود ۴۰/۹KW از انرژی مصرفی کندانسور کاسته شده است با کاهش فشار مخزن در حدود ۱/۵۴ درصد از بار حرارتی کوره و ۱/۳۶ درصد از انرژی مصرفی کندانسور کاسته شد و با وارد کردن بخار بالای این مخزن به سینی همدما به میزان ۳/۳ درصد بار حرارتی کوره و ۲/۹ درصد از انرژی مصرفی کندانسور کاسته شد. بررسی همزکان کاهش فشار مخزن تبخیر ناگهانی و وارد کردن بخار بالای آن به سینی همدما نشان میدهدکه درحدود ۵/۴ درصد از بار حرارتی کوره و ۳/۴۶ درصد از انرژی مصرفی کندانسور کاسته می شود.