سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی دانشگاه آزاد فردوس
الناز مقیمی – دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی دانشگاه آزاد فردوس
شیما افتخاریان –

چکیده:

با افزایش جمعیت وکاهش سرانه منابع آب و خاک استفاده بهینه و پایدار از این منابع اجتناب ناپذیر خواهد بود.زهکشی اراضی از جمله اقداماتی است که علاوه بر افایش عملکرد در اراضی کشاورزی،استفاده پایدار از این اراضی را تضمین می نماید،ولی در این راستا اثرات سوئی بر محیط زیست دارد که با اعمال روشهای اصلاحی بر روی طرح های زهکشی می تواند آثار سوء کمتری بر محیط زیست داشته باشد.لذا در این مقاله برخی راهکارهای علمی که در جهت کاهش این اثرات سوء گام می بر دارد بیان گردیده است برخی از راهکارهای موثر در کاهش اثرات سو زهکشی شامل استفاده از کانالهای زهکشی سبز،احداث بندهای موقت بر روی شبکه زهکشی،ایجاد ابیشگاه پمپاژ بر روی زهکش ها ،زهکشی کنترل شده،اصلاح عمق نصب زهکشی ها ،استفاده از زهکشی های چند عمقی،اصلح در انتخاب روش زهکشی ،زهکشی زیستی و از روشهای فوق در کنار روشهای کاهش آلودگی پساب ها که در داخل طرح های اراضی انجام میشود.استفاده می شود،روشها که در داخل اراضی می باشند شامل مدیریت و بهینه نمودن فعالیتها نظیر افزایش راندمان آبیاری،بهبود آبیاری شبانه و بهینه کردن مصرف کود و سموم شیمیایی قرنعیر روشهایی آبیاری می باشد و روش کنترل در انهار مزارع شامل استخرهای طبیعی ،استخرهای مصنوعی،باتلاق ها،نوارهای حائل فیلتر خاک و چمن و تطبیق کشت با کیفیت پساب می باشد استفاده نمود.