سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصباح سایبانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مانی سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی سازه های دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید دهش – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشکده مهندسی

چکیده:

باتوجه به اینکه ایران در میان کمربند رشته کوههای آلپ – هیمالیا واقع شده ، حدود ۳۵ ٪ از مساحت کل ایران با خطر وقوع زلزله روبرو است.بنادر ایران مانند شریان حیاتی اقتصاد کشور هستند ، کما اینکه ۹۰ ٪ واردات کشور از بنادر شمال و جنوب صورت می گیرد، در ثانی بنادر و اسکله های شرکت های بزرگ نفتی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کنند. با توجه به اهمیت موارد بالا ، الزام مدیریت بحران بخصوصدر زمینه آماده سازی و پیشگیری برای مقابله با زلزله هویدا می شود. از اهداف این مقاله می توان به فعالیتهای عملیاتی قبل ، هنگام و بعد از وقوع زلزله در دو ناحیه خشکی و دریا اشاره کرد . هم چنین سعی شده است تا با استفاده از تعاریف پذیرفته شده جهانی بندر ، ریسکهای رایج مرتبط با آنها شناسایی شده و در نهایت مخاطرات آن کاهش پیدا کند. تلاش بر این است که با ارایه راهکارهای موثر و استفاده از تجربیات بنادری که در زلزله خسارتدیده اند ، بتوان بخشعمده ای از بحران را کنترل کرد.