سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی جعفری صحنه سرایی – استادیار پژوهشی پژوهشگاه نیرو
علیرضا رهنورد – کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از وقوع بحران ناشی از زلزله ها در شبکه های توزیع برق می پردازد. پیشگیری یا کاهش آثار ناشی از زلزله بطور کلی به عنوان اولین قدم از اقدامات مربوط به مدیریت بحران، در تمامی سامانه ها و بخشهای جوامع انسانی مطرح می باشد . با استفاده از تجربه های گذشته در مورد آثار زلزله در شبکه های توزیع برق شهری، میتوان با اجرای اقدامات پیشگیرانه مناسب، از وقوع بسیاری از حوادث و بحرانها ی حاصل از آنها در شبکه های توزیع جلوگیری نموده یا آثار آنها را کا هش داد . مبنای اصلی اقدامات پیشگیرانه در شبکه های توزیع برق، طراحی و بهسازی لرزه ای آنها، کنترل و مهار حوادث ثانویه و استمرار برق رسانی به مشترکین خاص و حیاتی پس از وقوع زلزله می باشد. بر این اساس، در این مقاله تعدادی از راهکارهای مشخص و مؤثر برای پیشگیری ا ز بحران ناشی از زلزله در شبکه های توزیع برق معرفی گردیده اند.