سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محی الدین آورجه – کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

از آیات قرآن کریم مستفاد است که دست یابى به زندگى شایسته و سالم در گرو بهره گیرى از معارف آسمانى وتفکّر و تعقّل است و باید خطوط کلى، اصول و شاهراه های هدایت را از وحى گرفت و در چارچوب آن ها و با کمکقواى ادراکى، اندوخته های تجربى را افزایش داد و از این طریق، ابهامات و مشکلات فرا روی بشر در زندگى را برطرف کرد.امور اقتصادى بخش مهمى از زندگى انسان را به خود اختصاص داده اند. جهت دهى و سامان بخشى اقتصاد از اینقضیه مستثنى نیست. بنابراین، براى یافتن اصول و خطوط کلى در مسائل اقتصادى نیز باید به آنچه خالق انسان و زندگى نازل کرده است، مراجعه نمود، حیات طیبه ای را که او معرفى کرده، شناسایى و مسیرهاى منتهى به آن را از طریق وحىکشف نمود و به وسیله ی تفقّه و تعقّل راه کارهاى لازم آن را به کار بست. یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت یک ملت، پیشرفت اقتصادی آن می باشد و مهم ترین عامل در پیشرفت اقتصاد، شناسایی عوامل و راهکارهای نظام بخشی آن می باشد. با توجه به همین اصل، در این مقاله تلاش می شود تا راهکارهای پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن و حدیثتبیین شود.