سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان خرم آباد

چکیده:

سال ۱۳۸۸ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شده است. ایجاد فرهنگ صحیح استفاده از منابع ، محصولات و فرآورده ها در بخ کشاورزی ، امکان رشد سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی را در این بخ فراهم می سازد که دستیابی به این مهم تحت تاثیر اصلاح ساختار فکری و فرهنگی جامعه می باشد. نظام نوین کشاورزی دقیق گامی در جهت کاربرد ویژه مکانی کودهای شیمیایی ، بذر ، سموم و … جهت کمینه نمودن هزینه و افزای عملکرد محصول است. هدف و مقصود از کشاورزی دقیق مشخص نمودن و مدیریت تیییرات در سطح مزرعه برای تحصیل سود بیشتر است. برای افزای بازده ی اقتصادی و کاه آلودگی محیط زیست باید نهاده های مصرفی )اعم از کودهای شیمیایی ، سموم ، دفع آفات گیاهی ، بذرها ، آب و …(دقیقا به همان میزان مورد نیاز در هر بخ از مزرعه به کار برده شوند.