سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بتول نیکویی – کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور واحد شهر ری

چکیده:

زنان برابر اراده پروردگار، حیات بخش و پرورش دهنده انسان هستند و به خاطر همین قدرت نهفته در وجودشان اگر آگاهانه قدم بردارند، می توانند نقش موثری در آموزش محیط زیست جامعه داشته و سرمشق فرزندان و دیگر افراد محیط اطراف خود باشند. زنان به دلیل جایگاه محوری خود در خانواده مهمترین نقش را در بهبود وضعیت محیط زیست با آموزش کودکان و فرهنگ سازی در میان نسل جدید ایفا می کنند. زنان با آموزش فرهنگ زیست محیطی به فرزندان خود، بر رفتار یک نسل با طبیعت تأثیر می گذارنددر این مقاله ضمن بررسی مطالعات انجام شده در خصوص نقش زن در شکل گیری الگوی مصرف خانوار، به تحلیل نتایج حاصل از این مطالعات پرداخته شده است و راهکارهای عملیاتی پیشنهاد گردیده است.