سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم آقابیگی کلاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
حمیدرضا عظمتی – دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
امیر رضا کریمی آذری – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

آموزش و پرورش سبب ارتقا و رشد سطح دانش و فرهنگ هر جامعه ای است و در جهان امروز سه واژه ارزشمند شکوفایی، خلاقیت و نوآوری از عوامل مهم رشد و توسعه کشورها محسوب می شوند و از آنجایی که دانش آموزان آینده سازان فردای کشور ما هستند ترقی و پیشرفت کشور وابسته به آنها می باشد، از طرف دیگر بخش اصلی و مرکزی زندگی هر انسانی را یادگیری شامل می شود، یادگیری نیز متأثر از محیط اطراف می باشد که این محیط ها خود از عناصری تشکیل خواهند شد که دارای ویژگی ها و کیفیت های گوناگونی بوده و در ارتباط با یکدیگر معنا دار می شوند. بنابراین جهت رسیدن به اهداف مورد نظر درفضاهای آموزشی لازم است تا در طراحی معماری کالبد مدارس توجه بیشتری نمود و در طراحی آنها از مطالعات در زمینه روانشناسی محیط نیز بهره گرفت تا بتوان فضاهایی را مرتبط با روحیه دانش آموزان طراحی نمود که در نهایت سبب شکوفایی استعداد های آنها گردد. بنابراین توجه به فرم مبلمان جهت شکوفایی استعداد و خلاقیت ذهنی برای دانش آموزان یکی از عوامل مهم در فضاهای آموزشی جهت رسیدن به هدف مورد نظر می باشد. برید چر معتقد است زندگی یعنی حرکت حتی وقتی نشسته ایم. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی_تحلیلی می باشد و مقاله حاضر مقاله ای کاربردی است که هدف آن مطالعه محیط های یادگیری و روانشناسی محیط و دانش آموزان جهت طراحی محیط آموزشی با مبلمان منعطف برای ایجاد زمینه های خلاقیت در دانش آموزان می باشد. بنابراین سعی گردید تا با مقایسه نمونه های ساخته شده در شهر لاهیجان و سایر نمونه های موفق و همچنین بهره گیری از کتب و مقالات معتبر در زمینه طراحی معماری و روانشناسی محیط راهکارهایی جهت انعطاف پذیری مبلمان ها که بر فعالیت ها و یادگیری دانش آموزان موثر است ارائه گردد و در پایان ویژگی هایی همچون ۱_ چند عملکردی بودن ۲_ قابلیت ترکیب ۳_ جابجایی آسان و … برای مبلمان های آموزشی در قالب جدولی ارائه گردید که وجود این ویژگی ها سبب افزایش فعالیت و در نتیجه خلاقیت در دانش آموزان خواهد شد.