سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین اسفندیاری –
مینا رضازاده –

چکیده:

یکی از اصول اساسی که می باشد دربرنامه ریزی نظام آموزشی کارکنان دولت مدنظر قرارگیرد تعیین اثربخشی دوره های آموزشی کاربردی و تعیین و پیش بینی اصولی و صحیح و محتوای این گونه آموزشها است تعیین دوره های آموزشی و محتوای آنها زمانی اثربخش است که برنامه ریزان نسبت بههدف و فلسفه تشکیل و وظایف و مسئولیت های شغلی مصوب یکایک کارکنان آن شناخت کافی داشته باشند بنابراین از آنجا که نگرش علمی و منظم و مستند کردن اصول انجام هرکاری موجب ارتقا انجام همان کار می شود لازم و ضروری است روشهای آموزشی دوره های نیز در بستر کارشناسی خود مطرح و مورد توجه قرار گیرد و هدف این مقاله ارایه راه کار موثر در آموزشهای سازمانی و بیان فرایند کار با تاکید برآموزش مدیران و کارکنان است.