سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد اصل هاشمی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. دانشکده بهداشت تغذیه مربی،مه
رضا دهقانزاده – دانشیار،مهندسی بهداشت محیط
ایمان دیانت – تبریز، عضوی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. دانشکده بهداشت تغذیه

چکیده:

اصلاح الگوی مصرف به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع بوده که سبب ارتقای شاخص های زندگی و فراهم آوردن زمینه برای گسترش عدالت می شود. از طرفی الزام مصرف بهینه باعث پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی،فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش ها نیز فراهم می گردد.با انجام تحقیقات علمی و هدفمند کردن سرمایه گذاری ها در بخش انرژی و به کارگیری فناوری های نوین و از طرفی با مدیریت تقاضای انرژی( قیمت‌گذاری، آموزش، فرهنگ، پاداش،استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر،تکنولوژی های جدید و…) می توان به میزان قابل توجهی به کاهش مصرف انرژی و آلودگی های زیست محیطی در مدت زمان نسبتاً کوتاه رسید. اتخاذ راهکارهای مبتنی بر اصلاح الگوی مصرف امری ضروری در اقتصاد کشور است، چرا که مصرف بی‌رویه از عوامل مهم در جهت تخریب اقتصاد کشور به شمار می‌آید. در این راستا اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ سازی پایدار است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه مصرف تبدیل شود. این مقاله به بررسی تطبیقی و توسعه‌ای راهکارهای کاربردی جهت کاهش مصرف حامل های انرژی کشور در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی می پردازد