سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رها حفیظی – کارشناس ارشد مخازن هیدروکربوری،
رامین رواندوست – کارشناس ارشد مهندسی نفت

چکیده:

با نگاه دقیق به پروسه تولید و توسعه مخزن، آنرا فرآیندی عمیق و برخوردار از متغیرهای پیچیده و درهم تنیده خواهیم یافت؛ کنترل نظام یافته ی این متغیرها جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده،"مدیریت مخزن" نام دارد. مکانیسم تعیین و تنظیم اهداف نیز مرحله ای اساسی از پروسه طولانی مدیریت مخزن است که دارای زوایا و ابعاد مختلف )علمی، اقتصادی، سیاسی، انسانی و غیره( است. مدیریت مخازن در تعریف امروزی آن، شامل انواع ملاحظات فنی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و غیره می باشد. متاسفانه عدم آگاهی از علم مدیریت و صیانت در برداشت از مخازن کشور در گذشته موجب شده است وضعیت تولید از این منابع عظیم را با چالشی بزرگ رو به رو سازد و موجب کاهش تولید مخازن در کوتاه مدت شود. در این مقاله سعی بر این است تمامی جوانب موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت و صیانت از مخارن به طور کامل بررسی شود که پس از تعریف مخزن به راهکارهای مناسب برای بازیافت و مدیریت مناسب مخزن می پردازیم و همچنین مشکلات و چالشهای مدیریت صیانتی مخازن را بررسی می نمائیم