سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرسعید نورامین – کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم دری

چکیده:

صادرات نفت و وجود ناوگان عظیم نفت کش، ایران را در زمره یکی از کشورهای عمده حمل کننده مشتقات نفتی قرار داده است. از دیرباز، مبارزه با آلودگی های نفتی یکی از چالش های پیش روی حمل کنندگان این محصول بوده است. تصویب کنوانسیون هایی مانند مارپل کوششی در جهت پیش گیری از این آلودگی ها می باشد. با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، به نظر می رسد راهکاری جدید برای کنترل و مقابله با آلودگی های نفتی به صورت حرفه ای در ایران گشوده شده است. این مقاله علاوه بر بررسی اجمالی این کنوانسیون، روش های کنترل و مقابله با آلودگی های نفتی را از دیدگاه سازمان جهانی دریانوردیIMO) که بی شک مهم ترین مرجع تدوین قوانین دریایی است، مطالعه می کند. همچنین بررسی وضعیت آلودگی های نفتی و خطرات زیست محیطی ناشی از آن در منطقه خلیج فارس از دیگر اهداف این مقاله می باشد.