سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

فرنوش خراسانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم،دانشگاه آزاد اسلا
سجاد امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم،دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

در صنعت گردشگری بخشهای دولتی و خصوصی مکمل یکدیگر هستند و عدم وجود یکی از آنها باعث بروز ناکارآمدی دیگری می شود لذا باید بخش دولتی و بخش خصوصی هریک در جایگاه خود قرار بگیرند تا شاهد رشد و شکوفایی این صنعت باشیم برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت به همراه برنامه ریزی استراتژیک می تواند زمینه های لازم جهت توسعه و گسترش این صنعت و توسعه زیرساختهای گردشگری را در پیش داشته باشد در کشور ما ایران فرصتهای گردشگری فراوانی وجود که تاکنون به آنها پرداخته نشده است مدیریتکلان و متخصص در صنعت گردشگری حرف اول را می زند و باید فرصت ها را در کشور شناسایی و آنها را در طرح جامع گردشگری کشور بگنجاند و زمینه سرمایه گذاری را در زیرساختهای سخت مانند هتل ها، رستوران ها و جاذبه ها مهیا کند و دولت نیز زمینه توسعه ی زیرساختهای نرم مانند آموزش، فرهنگ و امنیت را در کشور گسترش دهد روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای که شامل مطالعه اسناد و کتابها بوده و روش میدانی آن بصورت مشاهده و استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است و سرانجام به تجزیه و تحلیل آماری از داده ها و استخراج پرسشنامه با استفاده از مدل SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و نتایج آن ارزیابی شده است.