سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهشید دریانی زاده – کارشناس ارشد باغبانی
عبدالرسول ذاکرین – استادیار دانشگاه آزاد جهرم

چکیده:

باتوجه به این امر که بذور درختان ابتدادرنهالستان کشت شده و به دنبال آماده شدن نهالها آنها را درمزرعه کشت می نمایند درهرحال باید دانست که مدیریت نهالستان به منظور بدست آوردننهالهای مطلوب و تیپ خالص ضرورت دارد اداره موفق نهالستان به عوامل زیادی از جمله انتخاب و گزینش منطقه مطلوب نظارت و مدیریت کارآمد تهیهنقشه های کافی جهت پیش بینی و کنترل روشها تعیین زمان لازم برایانجام فعالیت های مختلف استفاده ازروشهای مناسب زراعی و حمایت ازنهالها درمقابل افات بیماریها وسایرخسارات وابسته می باشد که به اجمال مورد بررسی قرارمیگیرد.